Centureon Security Awareness

Is uw informatie eigenlijk wel veilig?

Centureon Security Awareness

Security Awareness - BewustwordingBeveiligingsincidenten waarbij de menselijke factor een grote rol speelt, halen bijna dagelijks het nieuws. Als u uw mensen bewust maakt van de gevaren en valkuilen die bij het dagelijks gebruik van internet kunnen voorkomen, hebt u de eerste stap gezet om misbruik te voorkomen. Dit noemen we bewustwording of ‘Security Awareness‘.

Onze beveiligingsbewustwordingstrainingen, of ‘security awareness trainingen‘, bestaan uit verschillende modules. We leren deelnemers onder meer wat de meest voorkomende gevaren en valkuilen zijn bij het dagelijks gebruik van internet, zowel zakelijk als privé. Ze krijgen inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik kunnen herkennen en voorkomen. Ook leren ze in welke situaties het al dan niet verantwoord is om informatie te publiceren of te distribueren via e-mail, telefoon, social media enzovoort.

Een klassikale training creëert draagvlak om het veranderingsproces effectief in gang te zetten. Het e-learningtraject zorgt voor de gedragsverandering. Elke maand krijgen deelnemers een module over een onderwerp dat behandeld is in de klassikale training. Centureon faciliteert hierin van A tot Z in hun kennisverrijking en toetst cursisten op hun gedrag. Zij blijven minimaal een jaar actief in het bewustwordingstraject, waardoor gedragsverandering in gang wordt gezet.

De Centureon Security Awareness-dienst omvat onder andere:

  • Bewustwordingstrainingen – Verkrijg inzicht in de manier waarop cybercriminelen te werk gaan
  • E-Learning – Het e-learningtraject zorgt voor de effectieve gedragsverandering
  • Rapportageomgeving – Hierin heeft u altijd inzage in de voortgang van medewerkers

Deelnemers wordt tijdens de training geleerd bewuster om te gaan met informatie binnen hun eigen specifieke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en privésituatie. De trainingen worden verzorgd door ervaren securityspecialisten die de technische en theoretische kant van de beveiliging mijden. Hierdoor is deelname voor iedereen geschikt, ongeacht kennisniveau. In heldere taal wordt uitgelegd welke dreigingen er zijn en hoe gebruikers daarmee om moeten gaan.


Centureon Security SupportMag ik u helpen?

Hallo, ik ben Leonie van Meeteren. In heldere taal vertel ik u alles over de mogelijkheden van ons Centureon Security Awareness-model. Neem contact met mij op voor een vrijblijvende intake, om te zien hoe onze diensten en oplossingen bij uw organisatie kunnen passen.

Vraag vandaag nog naar de mogelijkheden!

"De beste cybersecurity voor het MKB van dit moment"
Als je als ondernemer in het MKB je netwerkbeveiliging aan wil pakken, doe het dan goed. Met de Centureon Endpoint Security-oplossing verandert je netwerk in een onneembaar fort.

- Winmag Pro MKB-Proof Awards 2018